Sitemap Sitemap

Miscellaneous / Valves / Gulbinat BALL VALVES

Group: Miscellaneous
Subgroup: Valves
Manufacturer: Gulbinat
Description:
 • 1 x DN 25  4404/25A0905
 • 3 x DN 40  4404/40B0706
 • 5 x DN 80  4404/80A0203
 • 2 x DN 80  4404/80B0603 
 • Stocknumber: 3457
  Type: BALL VALVES
  Price: price on request
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Butter processing
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Cheese equipment
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Ice cream processing
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Miscellaneous
 • Van den Heuvel Zuivelmachines NEW EQUIPMENT
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Powder equipment
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Product treatment
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Pumps
 • Van den Heuvel Zuivelmachines Tanks